WCCV 2002

WCCV 2002

De eerste versie van het project WCCV van het Nederlandse kunstenaarsduo Pronk van der Meijden dateert uit 2002. Van 27 januari 19 februari 2002 bevond zich in de etalage van galerie Hot Red Lokaal in Den Haag een wc-installatie met als doel het publiek op interactieve wijze te betrekken bij WCCV.

Het publiek kon zichzelf portretteren vanuit de etalage tegen de achtergrond van het Spinoza-huis. Ruim 400 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

De zelfportretten waren te bekijken via de interactieve zuil I was on©e there tijdens de door Stroom, Den Haag georganiseerde manifestatie De Stand van Zaken (dec. 2002). De bezoekers werden hier al kijkend zelf weer geportretteerd, waardoor ze onderdeel van het project werden.

De interactie had als doel het publiek te motiveren om persoonlijke objecten of afbeeldingen daarvan aan te leveren. Deze iconen werden in Hot Red Lokaal tentoongesteld en vervolgens verwerkt in een aantal C-prenten die op hun beurt in wc’s bij kunstinstellingen geëxposeerd werden. De prenten veranderden door nieuwe aangeleverde iconen van het publiek en deze voortdurende verandering was op de website te volgen.

In de tweede fase van het project worden nu geen iconen van het publiek meer als expositiemateriaal gebruikt, maar WCCV voedt zich zelf met afbeeldingen van culturele wc’s.